Asexualitet

Personer som inte vill ha sex
kan kalla sig asexuella.