HBTQ-person

En person som är homosexuell, bisexuell,
transperson eller queer kan kallas för HBTQ-person.