Hen

En person som inte är hon eller han kan kalla sig för hen.
Om du inte vet om en person är en hon eller en han,
kan du använda ordet hen.