Intergender

En person som känner sig som både kvinna och man
eller som inte känner sig som något av de
kan kalla sig intergender.