Blogg

Ett besök på ungdomsmottagningen

Vi har varit 
på ungdomsmottagningen
för att lära oss om
hur det går till 
när man är där. 

Ungdomsmottagningen
är ett ställe 
dit unga personer kan gå

om man har frågor 
om kroppen, 
känslor, 
relationer, 
sex,
och massa annat.

Vi har gjort 
ett radio-program
om besöket.

Klicka här:
https://safunkarsex.se/podd-radio/avsnitt-7-ett-besok-pa-ungdomsmottagni...
om du vill lyssna
på det.

Om du vill 
boka en tid
på ungdomsmottagningen,

eller hitta adressen
till en ungdomsmottagning
kan du gå in på
den här hemsidan: http://www.umo.se/.

Det går också bra
att ringa till din 
vårdcentral
och säga 
att du vill prata med 
ungdomsmottagningen. 

 

Handikappförbunden byter namn till Funktionsrätt

I maj kommer Handikappsförbunden
att byta namn
till Funktionsrätt Sverige.

Funktionsrätt handlar om
rätten att kunna fungera
i olika situationer,
oavsett funktionsnedsättning 
och oavsett vilka hinder som finns.

Handikappförbunden skriver att
vi alla har rätt till
en fungerade vård,
en fungerade skola
och ett fungerande arbetsliv.

Det är vår funktionsrätt.

Funktionsrätt flyttar fokuset
från hinder och olika lösningar
till mänskliga rättigheter
och ett samhälle
som är utformat för alla.

Exempel på
hur funktionsrätt kan användas:
Jag har en hjärnskada
som gör det svårt för mig
att ta till mig information. 
Webbsidan är inte
skriven efter mina behov.

Jag har samma rätt
som andra
till informationen.
Det är min funktionsrätt!

Läs mer på 
hemsidan
www.hso.se/

Trump slutar ge pengar till abort

Donald Trump är landet USAs 45:e president.
Han vann presidentvalet i november.

Under sin valkampanj lovade han 
att göra stora ändringar i landet om han vann. 
Många blev rädda 
för hur ändringarna skulle påverka
landet och människorna. 

Många tvivlade också 
på att Trump skulle göra ändringarna
som han pratade om. 

Nu har Trump varit president i två veckor.
Han har hunnit göra flera saker 
under den tiden,
som har gjort många människor
ledsna och arga. 

En sak som tidningar och TV
har berättat om
är att Trump har bestämt 
att verksamheter som gör aborter
inte ska få några pengar från USA.

Organisationer som informerar om aborter
och preventivmedel
ska inte heller få några pengar.

Flera organisationer som jobbar med aborter
och preventivmedel
jobbar samtidigt med andra frågor.
Till exempel rent dricksvatten,
hjälp till HIV-drabbade familjer, 
undernärda barn och utbildning.

Det betyder att det kommer finnas
mindre pengar att jobba med de här viktiga frågorna.

Maria Andersson som jobbar på RFSU i Sverige
säger att många organisationer 
kommer att tvingas lägga ner nu.
Det är farligt
eftersom att folk kommer att fortsätta göra aborter.
Men när det inte finns några pengar 
så kommer aborterna att bli osäkra.

Många människor har demonstrerat
för att visa att de är emot 
Donald Trump och hans beslut.

Nytt år - Nytt projekt

I tre år har vi jobbat med ett lustfyllt metodmaterial
som heter "Så funkar sex".

Där vi tog upp allt om relationer, känslor,
kroppen, identitet och sex.

När vi jobbade med "Så funkar sex"
märkte vi att personer som vi träffade
pratade om utsatthet.

Då bestämde vi oss
för att skapa ett nytt projekt.

Det nya projektet skulle handla om våld, utsatthet
och kränkningar av personliga gränser.

Nu kan vi äntligen dela med oss
att vår ansökan för det nya projektet gick igenom.

Vi har fått pengar från Allmänna Arvsfonden
för att göra filmer, diskussionsmaterial,
webbspel, radio-podd,
hemsida och en bok.

Vi vänder oss till personer som har
intellektuella funktionsvariationer
och kognitiva svårigheter.

Vi riktar oss även till personal
inom särskola, folkhögskola,
särvux , gruppboende
och dagliga verksamheter.

Vi ser fram emot
att jobba med dessa viktiga frågor! 

Vad betyder samtyckeslag?

Våldtäkt är ett brott
som sällan leder till åtal 
eller fällande dom. 
Det betyder att den som våldtar
inte hittas eller avslöjas. 
Eller blir dömd för sitt brott. 
 
För att fler som våldtar ska bli straffade
föreslår vissa att det ska bli 
en ny lag om det i Sverige. 
Den kallas för samtyckeslagen. 
 
Samtyckeslagen betyder att 
den som vill ha sex med någon 
måste vara säker på 
att den andra personen också vill ha sex.
Om den andra personen inte 
har sagt ja med sin röst 
eller visat att den vill med sin kropp
ska det tolkas som att personen säger nej. 
 
Så är det inte idag enligt lagen. 
Vi får se om det blir så i framtiden.

- Kalle

Sidor