Forum Skill

Resursorgansationen Forum Skill startades 2009. Vi är en ideell förening som drivs med utgångspunkt från mänskliga rättigheter.

Några av föreningens mål och syften är:

  • Forum Skill arbetar för ökad samverkan mellan olika aktörer inom föreningar och organisationer, kommun, landsting, forskning, universitet och utbildningar​
  • Forum Skill fungerar som en länk mellan forskning och praktik
  • Forum Skill arbetar för ökat socialt entreprenörskap
  • ​Forum Skill är en levande mötesplats där aktiviteter och förändring sker

SKILL kommer från engelskans ord för färdighet,
men SKILL står även för:
SAMARBETE, KOMPETENS, INTERSEKTIONALITET,
LÄRANDE och sist men inte minst LUST.

Vi arbetar med flertalet olika verksamheter,
bland annat följande:

  • Vi erbjuder handledning, workshops och föreläsningar om normer och sexualitet utifrån metodmaterialet Fördom & Stolthet
  • ​Vi producerar ett metodmaterial inom sex och samlevnad riktat till personer som har intellektuella funktionsnedsättningar och/eller kognitiva svårigheter. Metodmaterialet består av en bok, film, kortlek och handledning.
  • Vi bedriver i samarbete med det sociala företaget Mamas Retro daglig verksamhet genom LSS och är upphandlade av Göteborgs Stad. Vi är även upphandlade för arbetsträning genom Arbetsförmedlingen.

Följ oss gärna på Facebook!

Kontakta oss!
Mail: info@safunkarsex.se
Besöksadress: Linnégatan 5, Göteborg
Telefon: 031-388 05 77

forumskill.se