Handikappförbunden byter namn till Funktionsrätt

I maj kommer Handikappsförbunden
att byta namn
till Funktionsrätt Sverige.

Funktionsrätt handlar om
rätten att kunna fungera
i olika situationer,
oavsett funktionsnedsättning 
och oavsett vilka hinder som finns.

Handikappförbunden skriver att
vi alla har rätt till
en fungerade vård,
en fungerade skola
och ett fungerande arbetsliv.

Det är vår funktionsrätt.

Funktionsrätt flyttar fokuset
från hinder och olika lösningar
till mänskliga rättigheter
och ett samhälle
som är utformat för alla.

Exempel på
hur funktionsrätt kan användas:
Jag har en hjärnskada
som gör det svårt för mig
att ta till mig information. 
Webbsidan är inte
skriven efter mina behov.

Jag har samma rätt
som andra
till informationen.
Det är min funktionsrätt!

Läs mer på 
hemsidan
www.hso.se/