Identitet

Teckenspråk

Stäng

Filmen laddades upp 23 september 2014

Identitet handlar om vem du är och vill vara.
Du kan ha många olika identiteter.
De kan förändras
beroende på var du är och vad du gör.