Claes är ibland Sara

Teckenspråk

Stäng

Filmen laddades upp 23 september 2014

Claes som ibland är Sara berättar om gemenskap:

Jag tycker att alla ska få bestämma själva 
hur de vill vara.
Vilket kön, vem man vill vara med,
Vilken grupp människor man vill tillhöra
eller vilken ålder man vill ha.

Jag är en del av samhället och vill inte
att människor delas in i olika grupper.
Som om inte vi kunde umgås med andra.
Hela samhället borde bygga på att alla håller samman.
Alla människor vill känna sig
Välkomnade in i gemenskapen.

Att slippa ljuga om vem man är.
Om man har ljugit länge om vem man är,
Så måste man skapa ett nytt förtroende hos andra.