HBTQ-historia

Teckenspråk

Stäng

Filmen laddades upp 22 september 2014

Fram till 1944 var det ett brott
att vara homosexuell i Sverige.

1950 startades den första föreningen för homosexuella.
Den finns fortfarande och heter RFSL.
RFSL står för Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas
och transpersoners rättigheter.

I New York på 1960-talet hände det att polisen
jagade och slog ner HBTQ-personer.

En dag gjorde HBTQ-personerna gemensamt motstånd.
Den här händelsen kallas Stonewall-upproret
Efter det började allt fler kämpa
för sina rättigheter istället för att skämmas.

I Sveriges lag stod det att homosexualitet var en sjukdom.
Som en protest sjukskrev sig därför många homosexuella.
1979 togs lagen bort.

Sedan dess har det kommit många nya lagar
som ger homosexuella samma rättigheter
som heterosexuella.

Till exempel att få ärva varandras pengar, gifta sig och adoptera.
Sedan början av 2000-talet får inte människor diskrimineras
på grund av sexuell identitet eller könsuttryck.