Iki är queer

Teckenspråk

Stäng

Filmen laddades upp 1 oktober 2014

För mig är queer ett sätt att tänka.
Att vara queer passar mig bäst där jag är i livet just nu.
Det betyder frihet.
Jag måste inte välja att vara någon jag inte är.