Ken är homosexuell

Teckenspråk

Stäng

Filmen laddades upp 23 september 2014

Ken berättar om sig själv och
om hur det är att vara homosexuell
i Kenya och i Sverige:

Jag kämpar för homosexuellas,
bisexuellas, transpersoners,
queerpersoners och intersexuella
personers rättigheter i Kenya.

I Kenya finns det lagar som förbjuder
homosexualitet.

I Sverige är lagarna bättre.
De flesta vet vad homosexualitet är
och tycker inte att det är konstigt.