Diskriminering

Teckenspråk

Stäng

Filmen laddades upp 23 september 2014

Det finns många saker som är diskriminerande 
även om de inte är olagliga.

Det kan vara diskriminerande att inte få 
den information som du behöver,
bara för att du har en funktionsnedsättning.

Det är diskriminering om andra bestämmer 
att du inte ska få veta något om sexualitet.

Det kan också vara diskriminerande att inte få 
information på ett språk som du förstår.

Om du är transsexuell kan det kännas 
diskriminerande att ha ett pass där det står 
ett annat kön än det du känner dig som.

Det kan vara diskriminerande att andra säger 
att du bara är kompis med den du älskar 
och är kär i. 
För att ni båda har samma kön.

Om du blir diskriminerad kan det vara viktigt 
att prata om det som har hänt. 
Ibland kan du behöva stöd.
Kanske kan du få hjälp av någon du känner.
Någon du litar på.

Du kan också få hjälp av DO
som kan stötta och ge information.
Det kostar ingenting.

Ingen människa ska behöva utsättas för 
diskriminering.
Ingen människa ska behandlas illa.
Alla människor har rätt att vara den de är
och den de vill vara.

Det står i lagen!