Sexualitet

Teckenspråk

Stäng

Filmen laddades upp 23 september 2014

– Sexualitet är en del av varje människa.
Det gäller både vuxna och barn.
Sexualitet är något som varje människa har .
Sexualiteten gör att vi får känslor,
som får oss att vilja röra vid varandra.
Sexualiteten påverkar hur vi tänker
och hur vi känner, vad vi gör
och hur vi är mot andra.
Sexualiteten påverkar hur vi mår.
Ungefär detta säger WHO om sexualitet.
WHO betyder Världshälsoorganisationen.
WHO säger också att sexualiteten är en rättighet.
Och att alla människor själva bestämmer över sin sexualitet.
Vad tänker du om din sexualitet?