Nytt år - Nytt projekt

I tre år har vi jobbat med ett lustfyllt metodmaterial
som heter "Så funkar sex".

Där vi tog upp allt om relationer, känslor,
kroppen, identitet och sex.

När vi jobbade med "Så funkar sex"
märkte vi att personer som vi träffade
pratade om utsatthet.

Då bestämde vi oss
för att skapa ett nytt projekt.

Det nya projektet skulle handla om våld, utsatthet
och kränkningar av personliga gränser.

Nu kan vi äntligen dela med oss
att vår ansökan för det nya projektet gick igenom.

Vi har fått pengar från Allmänna Arvsfonden
för att göra filmer, diskussionsmaterial,
webbspel, radio-podd,
hemsida och en bok.

Vi vänder oss till personer som har
intellektuella funktionsvariationer
och kognitiva svårigheter.

Vi riktar oss även till personal
inom särskola, folkhögskola,
särvux , gruppboende
och dagliga verksamheter.

Vi ser fram emot
att jobba med dessa viktiga frågor!