Om Så funkar sex!

Välkommen!

Du har nu kommit till en normkritisk hemsida 
om sexualitet och kärlek. Hemsidan vänder 
sig i första hand till personer som har intellektuella
funktionsnedsättningar och kognitiva
svårigheter. Så funkar sex vänder sig även till 
anhöriga och personal, som vill veta mer.

Hemsidan är en del av ett samarbete mellan 
Folkhälsokommittén i Västra Götaland
och resursorganisationen forum SKILL. 

Hemsidans innehåll kommer från forum SKILL:s
egenproducerade material om normer, sex och sexualitet.
Dessa material går att beställa på www.forumskill.se

Har du frågor kring sidan eller vill veta mer
kan du kontakta oss på forum SKILL:
Mail: info@safunkarsex.se
Telefon: 0760-500 625
eller 031-12 14 40

Här är några tips på andra webbsidor, metodmaterial
och faktaböcker som berör funktionalitet och sexualitet.

Sexuell hälsa:
Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa
Umo.se
Närhälsan Sexualmedicinskt centrum
SRHR.se

 

Andra normkritiska metodmaterial:

Kompassen syftar till att stärka unga 
hbt-personer och ge dem möjlighet att
hantera svåra situationer. 
Sexualundervisning på lättare svenska 
Materialet vänder sig framför allt till lärare
inom sfi och språkintroduktion men
kan med fördel användas även i andra
klasser och sammanhang.
Bryt!  Detta material fokuserar på
normerna istället för de som bryter
mot normerna.

Film/serie

Sex på kartan
Animerad film om sexualkunskap
som svarar på de vanligaste frågor
som ungdomar har om sex. 
Sexbyrån 
en serie om kroppen, kärlek, relationer
och sex som i första hand vänder sig 
till i elever i särskolans högstadie
och gymnasium.

Faktaböcker
Får jag lov?, Lotta Löfgren Mårtensson
Sexualitet, Lotta Löfgren Mårtensson 
Sex med mera, Sandra Dahlén 
Hetero, Sandra Dahlén
​Lätta sexboken, Inti Chavez Perez
När känslan tar över, Margareta Nordeman
Genus och funtionshinder, Karin Barron (red.)

Lagstiftning
Diskrimineringslagen(2008)
Konventionen om rättigheter för personer med fuinktionsnedsättning (lättläst) (2009)
Sveriges antidiskrimineringsbyråer

Hemsidan finns tack vare: 
Folkhälsokommittén Västra Götalandsregionen
som har finansierat den.

forum SKILL har lett projektet

Tamkin har designat den
NingAB har producerat teckenspråksfilmerna