Om Så funkar sex!

Välkommen!

Du har nu kommit till en normkritisk hemsida om sexualitet och kärlek. Hemsidan vänder sig i första hand till personer som har intellektuella funktionsnedsättningar och kognitiva svårigheter. Så funkar sex vänder sig också till anhöriga och personal, som vill veta mer.

Hemsidan är en del av ett samarbete mellan Folkhälsokommittén i Västra Götaland och resursorganisationen Forum Skill. 

Hemsidans innehåll kommer från Forum Skills egna material om normer, sex och sexualitet. Beställ gärna materialen på forumskill.se/bestall-material

Har du frågor kring sidan eller vill veta mer kan du kontakta oss på Forum Skill:
Mail: info@safunkarsex.se
Telefon: 031-12 14 40

Mer läsning

Här är några tips på andra webbsidor, metodmaterial och faktaböcker som berör funktionalitet och sexualitet.

Sexuell hälsa:

Andra normkritiska metodmaterial

 • SRHR.se 
  Ger inspiration, metoder och omvärldsbevakning för dig som jobbar med sexuell hälsa och rättigheter
 • Kompassen 
  Syftar till att stärka unga hbt-personer och ge dem möjlighet att hantera svåra situationer. 
 • Sexualundervisning på lättare svenska 
  Vänder sig framför allt till lärare inom sfi och språkintroduktion men kan med fördel användas även i andra klasser och sammanhang. 
 • Bryt! 
  Fokuserar på normerna istället för de som bryter mot normerna.

Film/serie

 • Sex på kartan 
  Animerad film om sexualkunskap som svarar på de vanligaste frågor som ungdomar har om sex. 
 • Sexbyrån
  En serie om kroppen, kärlek, relationer och sex som i första hand vänder sig till i elever i särskolans högstadie och gymnasium. 

Faktaböcker

 • Får jag lov? 
  Lotta Löfgren Mårtensson
 • Sexualitet
  Lotta Löfgren Mårtensson 
 • Sex med mera 
  Sandra Dahlén 
 • Hetero
  Sandra Dahlén
 • ​Lätta sexboken 
  Inti Chavez Perez
 • När känslan tar över 
  Margareta Nordeman
 • Genus och funtionshinder 
  Karin Barron (red.)

Lagstiftning

Hemsidan har finansierats av: 
Folkhälsokommittén Västra Götalandsregionen

Forum Skill har lett projektet

Tamkin har byggt hemsidan
NingAB har producerat teckenspråksfilmerna