Trump slutar ge pengar till abort

Donald Trump är landet USAs 45:e president.
Han vann presidentvalet i november.

Under sin valkampanj lovade han 
att göra stora ändringar i landet om han vann. 
Många blev rädda 
för hur ändringarna skulle påverka
landet och människorna. 

Många tvivlade också 
på att Trump skulle göra ändringarna
som han pratade om. 

Nu har Trump varit president i två veckor.
Han har hunnit göra flera saker 
under den tiden,
som har gjort många människor
ledsna och arga. 

En sak som tidningar och TV
har berättat om
är att Trump har bestämt 
att verksamheter som gör aborter
inte ska få några pengar från USA.

Organisationer som informerar om aborter
och preventivmedel
ska inte heller få några pengar.

Flera organisationer som jobbar med aborter
och preventivmedel
jobbar samtidigt med andra frågor.
Till exempel rent dricksvatten,
hjälp till HIV-drabbade familjer, 
undernärda barn och utbildning.

Det betyder att det kommer finnas
mindre pengar att jobba med de här viktiga frågorna.

Maria Andersson som jobbar på RFSU i Sverige
säger att många organisationer 
kommer att tvingas lägga ner nu.
Det är farligt
eftersom att folk kommer att fortsätta göra aborter.
Men när det inte finns några pengar 
så kommer aborterna att bli osäkra.

Många människor har demonstrerat
för att visa att de är emot 
Donald Trump och hans beslut.