Material och utbildning

Material

Vi producerar utbildningsmaterial för målgruppen personer som har intellektuella funktionsnedsättningar och andra kognitiva svårigheter.

Så funkar sex handlar om sex, relationer och kroppen.
Fördom och stolhet handlar om normer kring sexualitet, kärlek och relationer.

Du kan läsa mer om materialen och beställa dem på vår hemsida www.forumskill.se.

Utbildning, föreläsning, processledning

Anlita oss för inspirerande och normkritiska
föreläsningar och workshops! Vi arbetar enligt en
unik modell med blandade grupper av primär
och sekundär målgrupp – allt skräddarsytt utifrån era
önskemål och behov. Vår gedigna erfarenhet av att
handleda och utbilda allt från små arbetsgrupper till
stora organisationer fungerar som en kvalitetssäkring.

Vi hjälper dig gärna med processledning i policyutveckling, framtagande av handlingsplaner och större kompetenshöjande projekt.

För mer information, priser och referenser, kontakta oss på info@safunkarsex.se

 

 

 

Beställ materialet

Här kan du beställa forum SKILLs metodmaterial.

(inte obligatoriskt)
(om annan än leveransadress)