HBTQ

HBTQ är en förkortning som står för
Homosexuell, Bisexuell, Transperson och Queer.