Normer

Det finns regler för hur människor ska vara mot varandra. 
Några regler står skrivna i lagen. 
Andra är oskrivna. 
De oskrivna reglerna kan kallas normer. 
Normer kan skapa tankar om vad som är normalt.